logo

Om föreningen | Sända | Sponsring | Kontakt

Kristianstads Närradioförening är en idiell förening som sänder närradio i nordöstra Skåne. Vi hjälper föreningar och fritidsgårdar att nå ut med sin verksamhet via radio, som ett komplement till social media, hemsidor och dylikt.

Vi har lång erfarenhet av att sända radio och hjälper till och lär ut hur man sänder radio och finns som ett stöd för alla såväl nybörjare som erfarna.

Kristianstads Närradioförening, Västra Boulevarden 23, 291 31 Kristianstad | | Org.nr: 838201-3921 | kontakt@kristianstadnarradio.se