logo

Om föreningen | Sända | Sponsring | Kontakt

Vill ni hjälpa till och stödja Kristianstads Närradioförening och samtidigt visa att ni stödjer det lokala föreningslivet?

Kontakta då oss så kan vi se hur vi kan hjälpa varandra.

Kristianstads Närradioförening, Västra Boulevarden 23, 291 31 Kristianstad | | Org.nr: 838201-3921 | kontakt@kristianstadnarradio.se